SESJE POSTEROWE

Sesje posterowe zaplanowano podczas konferencji w terminie 13-14 czerwca 2019 r. według poniższego harmonogramu:

 

Sesja 1

17.30 – 19.00 - czwartek

Prowadzący: Wiesława Duszyńska (Wrocław), Barbara Barteczko-Grajek (Wrocław), Barbara Tamowicz (Poznań)

 

 

Prezentujący

Tytuł

dyscyplina

1.      

Maciej Tyszko

Zastosowanie eliminacji cytokin za pomocą hemoadsorbera
cytosorb w trakcie terapii ECMO u pacjenta we wstrząsie septycznym i z ciężkim ARDS – opis przypadku

Sepsa – leczenie

 

2.      

Jacek Tomaszewski

Zakażenia „ odcewnikowe” i inne zakażenia łożyska krwi u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Sepsa – epidemiologia

 

3.      

Klaudia Smardz

Zakażenia dróg oddechowych u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Intensywna terapia

 

4.      

Maciej Tyszko

Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu zakażenia wirusem grypy – opis przypadku

Intensywna
terapia

 

5.      

Zbigniew Szyguła

Wpływ rehabilitacji na jakość życia po sepsie – wstępne wyniki Projektu RehaSep

Sepsa – leczenie

 

6.      

Monika Tabor

Analiza przeżywalności, czynników ryzyka i zastosowanych metod leczniczych u pacjentów leczonych w OIT z powodu zakażenia wirusem grypy i wirusami infekcji grypopodobnych

Intensywna terapia

 

7.      

Agnieszka Dyla

Czy idziemy do przodu? Codzienność z protokołem ograniczenia terapii daremnej na podstawie doświadczeń nowo powstałego OIT

Zagadnienia etyczne i prawne

 

 

 

Sesja 2

10.50 – 12.20 piątek

Prowadzący: Małgorzata Burzyńska (Wrocław), Małgorzata Lipińska-Gediga (Wrocław), Jarosław Kędziora (Wrocław)

 

 

Prezentujący

Tytuł

Dyscyplina

1.      

Agnieszka Uryga

Zmienność rytmu zatokowego jako predyktor śmiertelności w krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka

Intensywna terapia

2.      

Barbara Karolina Wójcik

Gorszy SORt? Pouczający opis przypadku

Sepsa – leczenie

 

3.      

Jerzy Superata

Tlenoterapia hiperbaryczna po sepsie – pierwsze przykłady zastosowań

Sepsa – leczenie

 

4.      

Małgorzata Burzyńska

Krytyczne ciśnienia zamknięcia u chorych ze skurczem naczyń mózgowych w przebiegu krwotoku podpajeczynówkowego z pękniętego tętniaka

Intensywna terapia

5.      

Agnieszka Uryga

Podatność tętniczego łożyska naczyniowego mózgu w stanie hipokapnii i hiperkapnii

Intensywna terapia

 

6.      

Anna Monika Latajka

Akupunktura w łagodzeniu bólu chronicznego- studium przypadku

Ból

 

7.      

Małgorzata Burzyńska

Epizody desaturacyjne u pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka a wczesne wyniki leczenia

Intensywna terapia

 

 

Sesja 3

15.00 – 16.30 piątek

Prowadzący: Marceli Łukaszewski (Wrocław), Ewa Lechowicz-Głogowska (Wrocław), Stanisław Zieliński (Wrocław)

 

 

Prezentujący

Tytuł

Dyscyplina

1.      

Agata Matusiak

Ocena wiedzy pielęgniarek oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w zakresie profilaktyki zakażeń odcewnikowych krwi

Sepsa – epidemiologia

 

2.      

Agnieszka Dyla

Czy zawsze jest tak jak się wydaje? Pułapki diagnostyczne u pacjentki z ARDS

Sepsa – rozpoznanie, diagnostyka

3.      

Ewa Głogowska

Kraniotomia wybudzeniowa do operacji guzów okolic elokwentnych mózgu. Świadoma sedacja z zastosowaniem dexmedetomidyny

Anestezjologia

 

4.      

Agnieszka Dyla

Miejsce plazmaferezy w leczeniu ostrego zapalenia trzustki u pacjentki z hipertrójglicerydemią - opis przypadku

Intensywna terapia

 

5.      

Beata Rybojad

Pozaustrojowe oczyszczanie krwi we wstrząsie septycznym u pacjenta pediatrycznego z obrażeniami wielonarządowymi - metoda „ostatniej szansy”?

Sepsa – leczenie

6.      

Izabela Kuberka

Czy w leczeniu zakażeń ran mamy antyseptyki celowane?

Sepsa – leczenie

 

7.      

Agnieszka Wiórek

"Oszukać przeznaczenie"- niezwykła geneza typowego wstrząsu septycznego. Opis przypadku

Sepsa – leczenie

 

 

Sesja 4

17.00 – 18.30 piątek

Prowadzący: Jakub Śmiechowicz (Wrocław), Waldemar Gołębiowski (Wrocław), Jacek Siewiera (Warszawa)

 

 

Prezentujący

Tytuł

Dyscyplina

1.      

Jakub Śmiechowicz

Występowanie grypy u pacjentów z niewydolnością oddechową w oddziałach intensywnej terapii województwa dolnośląskiego i opolskiego w sezonie jesienno-zimowym 2019

Sepsa – epidemiologia

 

2.      

Mira Kijańska

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sepsa o etiologii Neisseria meningitidis serogrupy C u pacjenta pediatrycznego

Sepsa – rozpoznanie, diagnostyka

3.      

Waldemar Gołębiowski

Krytyczne zwężenie dróg oddechowych w przebiegu infekcji grzybiczej u dziecka z anemią aplastyczną

Intensywna terapia

 

4.      

Jacek Siewiera

Ciężka choroba dekompresyjna dużych wysokości: skuteczne leczenie z wykorzystaniem oksygenacji hiperbarycznej oraz krążenia pozaustrojowego ECMO w terapii pilota samolotu odrzutowego MIG29

Intensywna terapia

 

5.      

Aleksandra
Gawkowska

Wyniki leczenia pacjentów wypisanych z Oddziału Intensywnej Terapii

Intensywna terapia

6.      

Natalia Kozera

Zespół kruchości u chorych w wieku 80+ hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii

Intensywna terapia