ZGŁOŚ STRESZCZENIE

 

Streszczenia można zgłaszać on-line do 30 kwietnia 2019. Wszystkie zaakceptowane streszczenia będą opublikowane w czasopiśmie Forum Zakażeń oraz zaprezentowane podczas wyznaczonych sesji.

Streszczenia będą prezentowane w formie ustnej oraz plakatowej – o zakwalifikowaniu do prezentacji autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową po ocenie prac przez recenzentów. Prezentacje ustne będą odbywały się w piątek 14 czerwca w wyznaczonych salach. Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie prezentacji.

Osoba prezentująca streszczenie będzie zwolniona z opłaty rejestracyjnej.

 

Prosimy o zgłaszanie streszczeń za pomocą panelu na stronie pokonacsepse.pl (wymagane jest założenie konta)

 

ZGŁOŚ STRESZCZENIE